Milieu

Vanuit de maatschappij komt terecht steeds meer de vraag  naar duurzame producten en duurzame productiemethoden. Uiteraard  is ook Baan Project  overtuigd van het feit dat eerlijk ondernemen loont. Vanuit ons streven naar 100% duurzaam inkopen, zijn wij kritisch op onze eigen productieproces en de materialen die wij afnemen(inkopen)bij onze toeleveranciers. Dat gaat verder dan het nemen van de nodige maatregelen die het milieu moeten ontzien.

Niet alleen op het gebeid van milieu, maar ook op andere terreinen nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo zijn wij altijd op zoek naar een goede balans tussen de drie P's: People, Planet en Profit. De belangrijkste winst voor Baan Project is dat onze medewerkers nu en in de toekomst met plezier naar hun werk gaan.

Volgens deze drie P’s  kan een bedrijf alleen maar maatschappelijk verantwoord ondernemen wanneer dit een integraal onderdeel is (geworden) van de bedrijfsvoering.